ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Винена резиденция TODOROFF /ТОДОРОВ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД/ зачита неприкосновеността на личния живот на своите клиенти, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да гарантираме в максимална степен защитата на Вашите лични данни, обработвани при и по повод изпълнение на предоставяните от нас услуги, в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, българското законодателството, ОРЗД и добрите практики. С настоящия документ искаме да Ви уведомим за начина, по който използваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас чрез нашия уебсайт.

 

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на Вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно Ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

 

Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламент за защита на данните (“GDPR”), личните данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 

Изявление за защита на личните данни

Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на нашите потребители. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате контактните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от формите ни за контакт, необходимо е да публикувате желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Подчертаваме, че събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от вас.

 

Осигуряване безопасност на данните

Приоритетна цел на сайта Винена резиденция TODOROFF е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички персонални данни, посочени при изпращане на съобщение от сайта към нас.

 

Сигурност на събраната информация

Винена резиденция TODOROFF с голямо внимание се грижи личните данни на потребителите да бъдат максимално защитени от губене, промяна, неоторизирано публикуване или каквато и да било форма на злоупотреба.

 

Какво се случва с личните Ви данни?

При всяка от формите за контакт на сайта, от потребителите се изисква да предоставят лични данни като име, e-mail и телефон. Те ще бъдат използвани единствено и само за да отговорим на Вашето запитване и няма да се предоставят под каквато и да била форма на трети страни. Ние не съхраняваме изпратените от Вас лични данни.

 

Използване на събраната информация

Личните Ви данни използваме, за да отговорим на Вашите запитвания за наличност на стаи, запазване на час за винотерапевтични процедури, винени дегустации или отговор на Ваш въпрос. Винена резиденция TODOROFF не съхранява, не продава, не заменя, не дава под наем и не отстъпва на трети лица Вашите лични данни.

 

Контакт с нас

Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на Винена резиденция TODOROFF и работата с него, моля, изпращайте своите писма на e-mail: [email protected]